Maisie Williams – Madame Figaro Magazine – Espana – April 2020