Kim Kardashian – Booty, Photoshoot for Skims Silk – February 2021