Emily DiDonato – Madame Figaro Magazine – April 2020